Maltańska piosenka

Zgłoszenie do artykułu: Maltańska piosenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na maszty już flagi wciągnięto,

kolory jak w tęczy błysnęły,

gołębie z furkotem wzleciały pod niebo,

z piosenką na skrzydłach pomknęły.

La, la, la...

Nietrudno zrozumieć spojrzenie,

pomoże mu uśmiech, gest dłoni.

I po co tłumaczyć rozmowę przyjaciół,

gdy serce sens słowa dogoni.

La, la, la...

Stoimy tu w jednym szeregu

i innym podamy swe ręce,

za pokój i przyjaźń nasz okrzyk wzniesiemy,

głos łącząc w maltańskiej piosence.

La, la, la...[1]

Bibliografia