Zgłoszenie do artykułu: Mały Fiat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ruscy mieli czarne wołgi

Wszystkie dzieci się ich bały

W NRD białe trabanty

Z wartburgami się ścigały

Czesi mieli piękne skody

A w Rumunii były dacie

Każdy kraj miał swoje mody

Nasza przyszłość była w fiacie

W Polsce każdy miał malucha

I na niego mocno chuchał

Mały, tani, na urlopy

Zjeździł z nami pół Europy

Mały fiat

Przetrwa jeszcze tysiąc lat

Mały fiat

Mały fiat

Mały fiat

Fiat narodził się za Gierka

Symbol klasy robotniczej

Chociaż kaszlał, ciężko stękał

Był jak skała i nie pękał

Był nam bliski jak przyjaciel

Każdy Polak w małym fiacie

Śmiał się z tego cały świat

Lecz on był nam tak jak brat

Mały fiat

Przetrwa jeszcze tysiąc lat

Mały fiat

Mały fiat

Mały fiat[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.bigcyc.pl/.
Oficjalna strona zespołu Big Cyc [odczyt: 24.11.2015].