Zgłoszenie do artykułu: Maratończyk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wciąż biegnę i biegnę, dobrze mi z tym

Nic co biegnące nie jest mi obce

Biegnę więc jestem, lecz nie wiem kim

Biegnę, choć czasem brakuje mi sił

Dokąd biegnę, dokąd biegnę?

Nie wie nikt, nie wie nikt

Dokąd gnam?!

Przed nikim nie uciekam, po prostu gnam

Nikogo nie gonię, biegnę więc nie stoję

W tym swoim biegu mam własny styl

Kto biegnie nie grzeszy, uwierzcie mi

Dokąd biegnę, dokąd biegnę

Nie wie nikt, nie wie nikt

Dokąd gnam?!

Dokąd tak ciągle biegniesz?

Biegnę!

Dokąd tak ciągle biegniesz?

Biegnę![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.tsa.vdm.nazwa.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 11.05.2014].