Marianku, popraw pas

Zgłoszenie do artykułu: Marianku, popraw pas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Marianku, zaściel łóżko!

Marianku, wstawać czas!

Marianku, guzik krzywo!

Marianku, popraw pas!

Ej, damy ci szkołę, Marianku,

aż Marian poczuje się źle.

/Marian, pas! Poprawże!

Poprawże wreszcie się.../bis

Marianku, czemu huczysz,

ty przecież śpiewać masz.

Marianku, kto cię uczył

zaczynać z prawej marsz...

Ej, damy ci szkołę, Marianku...

Marianku, jeszcze chwila,

a zdenerwujesz nas

i będą cię w cywilu

wołali: „Popraw pas!”.

Ej, damy ci szkołę, Marianku...

Marianku, życie całe

dla ciebie straci blask,

gdy raz ci damy miano:

„Marianku – popraw pas”...

Ej, popraw się, popraw,

Marianku, jeśli nie chcesz mieć nazwy tej,

/poprawże, popraw się,

radzę ci: popraw się.../bis[1]