Marsz Czerwonych Harcerzy

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Czerwonych Harcerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zabrzmij nam, pieśni potężnej mocy,

wiosennych burz zabrzmij gromami.

Niech wie świat kłamstwa, krzywdy, przemocy,

że walczym zwartymi masami.

Za lepszy nowy świat!/bis

Na straży prawa i wolności,

skąd nigdy nie cofniemy się.

/Niech zadrżą wrogowie ludzkości,

robocza armia idzie!/bis

Pragnień wolności bagnet nie skruszy,

sztandaru z rąk nam nie odbierze,

bo ona żyje w sercach i w duszy

i każe życie nieść w ofierze.

Za lepszy nowy świat…[1]

Bibliografia