Marsz Serbianek

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Serbianek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nam nie przeszkadza ni krata, ni mur,

Niech brzmi wesoło zawsze nasz chór.

Choć my więźniowie, lecz za nic nam

Kraty i mury, i warta u bram.

Więc marsz,, drużyno nasza „serbiańska”

Wróg i przyjaciel niech nas zna:

/Że nieugięta, w walce niezłomna

Jest młoda gwardia ZMK./bis

Hartuj się, szykuj, bo bliski już czas,

Gdy towarzysze uwolnią nas.

/Choć my więźniowie, lecz za nic nam

Kraty i mury, i warta u bram./bis

Więc marsz, drużyno nasza „serbiańska”

Wróg i przyjaciel niechaj wie,

/Że nieugięta, w walce niezłomna

Jest nasza partia KPP./bis

A gdy rozwalą więzienny mur,

„Myśmy gotowi” – odpowie nasz chór,

/Choć my więźniowie, lecz za nic nam

Kraty i mury, i warta u bram./bis

Więc marsz, drużyno nasza „serbiańska”

Wróg i przyjaciel niechaj wie,

/Że nieugięta, w walce niezłomna

Jest nasza partia KPP./bis[1]

Bibliografia