Marsz, marsz Haller

Zgłoszenie do artykułu: Marsz, marsz Haller

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeszcze Polska nie zginęła,

Póki Haller(1) żyje,

Co Ojczyźnie przemoc wzięła,

Szablą on odbije.

Marsz, marsz, marsz, Haller,

Prowadź nas w bój krwawy,

Pod twoim przewodem

Jedziem do Warszawy.

Skruszymy niemieckie pęta,

Będziem żyć w swobodzie,

Gdańska sprawa – sprawa święta.

Słuchaj nas narodzie.

Marsz, marsz, marsz, Haller...

Pod Rarańczą(2) do oręża

Tyś zbudził rycerzy,

Przekonałeś, że zwycięża

Tylko ten, kto wierzy.

Marsz, marsz, marsz, Haller...

Pod Kaniowem i we Francji(3)

Na twe zawołanie

Rozpuściły skrzydła orły

W Polski zmartwychwstanie.

Marsz, marsz, marsz, Haller...[1], [2]


(1) Józef Haller de Hallenburg (1873–1960) – oficer armii austriackiej (1895–1912), współzałożyciel skautingu i Drużyn Polowych Sokoła we Lwowie, organizator Legionu Wschodniego, dowódca batalionu 3 pp, następnie dowódca 3 pp (listopad 1914–kwiecień 1915), od maja 1916 r. dowódca II Brygady Legionów Polskich. Na wieść o traktacie brzeskim przeszedł pod Rarańczą przez front i połączył się z II Korpusem Polskim na Wschodzie. Od marca 1918 r. dowódca II Korpusu, po bitwie kaniowskiej przez Kijów i Moskwę dostał się do Francji, gdzie stanął na czele Armii Polskiej (4 października 1918).

(2) Rarańcza – miejscowość położona na Bukowinie w pobliżu granicy z Besarabią, miejsce przejścia II Brygady przez front w nocy z 15 na 16 lutego 1916 r. (ogółem przeszło ok. 100 oficerów i ok. 1500 żołnierzy).

(3) Armia Polska we Francji – utworzona na mocy dekretu prezydenta Francji z 4 czerwca 1917 r. Najliczniejsza formacja polska organizowana w czasie I wojny światowej, licząca ok. 100 tys. żołnierzy (na początku 1919 r.). W okresie kwiecień–czerwiec 1919 r. przybyła do Polski.