Marsz mój i twój

Zgłoszenie do artykułu: Marsz mój i twój

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Od pożogi ocali świat

nasz codzienny, żołnierski czyn.

Czołem, armio narodów Rad!

Czołem, armio ludowych Chin!

/Sztandarem naszym wolność i honor,

pokój świata nam powierzono!/bis

Płyną floty przez zieleń mórz,

dudni czołgów stalowy marsz.

Nad czarnymi skrzydłami burz

naszych pułków lotniczych straż.

Sztandarem naszym...

Pod hełmami uśmiechu blask,

maszeruję i dobrze wiem:

nie na podbój zbrojono nas,

nie potrzeba nam obych ziem.

Sztandarem naszym...

Od pożogi ocali świat

nasz codzienny, żołnierski czyn.

Czołem, armio narodów Rad!

Czołem, armio ludowych Chin!

Sztandarem naszym...[1]