Mean woman blues

Zgłoszenie do artykułu: Mean woman blues

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mmm, well I got a woman mean as she can be

Well, I got a woman mean as she can be

Some-a-times I think she’s almost mean as me

She got a-ruby lips, she got shapely hips, yeah

Boy she makes ole Roy-oy flip

I got a woman mean as she can be

Some-a-times I think she’s almost mean as me

Well I ain’t braggin’, it’s understood

Everything I do, well I sure do it good

Yeah, I got a woman mean as she can be

Some-a-times I think she’s almost mean as me

Well...

She got a-ruby lips, she got shapely hips, yeah

Boy she makes ole Roy-oy flip

I got a woman mean as she can be

Some-a-times I think she’s almost mean as me

Easy now...

(ah-huh-huh-huh)

Now let’s go one time...

Well, I got a woman (sha la la la)

Yeah, I got a woman (sha la la la)

Yeah, I got a woman (sha la la la)

Well, I got a woman (sha la la la)

Some-a-times I think she’s almost mean as me[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 08.01.2016].