Miasto Kraków

Zgłoszenie do artykułu: Miasto Kraków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tosiek Radwan jest we Włoszech lubił psy

Anka w Wiedniu wyszła za mąż

Czasem dzwoni ktoś i pyta jak tam Kraków

Czasem jakieś smutne listy

Kraków piękny trochę śmierdzi a poza tym po staremu

W Piwnicy pod Baranami banda zgredów i szpanerów

Wolno się sączy czarna kawa w Rio

Wódka droższa co poza tym chyba nic się nie zmieniło

Przestępczy proceder na ulicach kwitnie

Oko władzy patrzy łapówką zamglone

Szef jest nowy ale starzy węszą szpicle

Trwa pod czujną strażą kadryl narodowy

Mewy płotki psy na czatach taryfiarze na etacie

Każdy nowy węszą zapach słyszą głośne słowo każde

Można wszystko byle cicho byle w ciasnym gronie było

Potem znowu ktoś to sprzeda przecież nic się nie zmieniło

Transparenty krzyże znicze hasła farba

Wszystkie ścieżki znają koty i złodzieje

Pachnie szczyną i historią w starych bramach

Póki Stefan gra na skrzypcach póty będę miał nadzieję[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.homotwist.art.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Homo Twist [odczyt: 27.11.2015].