Miejsce na ziemi

Zgłoszenie do artykułu: Miejsce na ziemi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zmieniamy się z dniem każdym,

w sekundzie, w okamgnieniu,

by coraz nowe prawdy

odkrywać w swym istnieniu.

Podajmy sobie ręce,

by drogi nie zagubić,

/będziemy coraz więcej

potrzebni jedni drugim./bis

Miejsce na ziemi

sami znajdziemy,

darń pod stopami,

niebo nad głową,

ciszę w milczeniu oswoimy,

znaczenia przydamy słowom.

Nic bez nas i nic obok,

tak życia sens tłumaczyć,

by kiedyś stać się sobą

i wiedzieć, co to znaczy.

Podajmy sobie ręce,

by drogi nie zagubić,

/będziemy coraz więcej

potrzebni jedni drugim./bis

Najtrudniej jest zaczynać

nie wiedząc nic o sobie,

na nowo odgadywać

znaczenie słowa – człowiek.

Gdy świata puls się dzieli

w spiralne błyski, dźwięki,

/w łomocie decybeli

tak łatwo ukryć lęki./bis

Miejsce na ziemi...

Najtrudniej jest zaczynać

nie wiedząc nic o sobie

i w drodze odnajdywać

znaczenie słowa – człowiek.

Nam naszych lat zieloność

pamiętać będzie trzeba,

/gdy przyjdzie wśród lat stromych

posadzić swoje drzewa./bis

Miejsce na ziemi...

Poranek obiecuje,

a zmierzch napełnia lękiem,

ty czujesz i ja czuję,

nie wszystko jest piosenką.

Za siódmą górą, rzeką,

lub za najbliższym świtem,

/jest miłość, która czeka,

jak lądy nie odkryta./bis

Miejsce na ziemi...[1]

Bibliografia