Zgłoszenie do artykułu: Mike cwel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mike does these things gratis

He is very well known in the city

His ass is his decoy and a trap for the children

Mike is the first playboy of the railway station

He is the favorite of suckers

Mike is a seniors lover

He is almost a man, he’s a star of suckin’

His body is a magnet for the old boys

Mike is an ideal guy

He’s a real motherf...er!

Do you wanna be somebody just like him?

No, nobody wants to be a smelly, dirty putana!

Mike sucks my d... everyday a week![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.acid-drinkers.com/
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 17.11.2014].