Miłość jak czereśnie

Zgłoszenie do artykułu: Miłość jak czereśnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeszcze do dzisiaj jest we mnie

W ciszy słychać twój głos jeszcze pełniej

To twój głos poznaję jego ton

Jeszcze dłużej chciałbym żyć chwilą

Poddać ciało poczuć znów miłość

Warto tak przecież warto tak

Ktoś spragniony tym bardziej spełniony stąd wyjdzie

Ktoś odważny ze wszystkich swych marzeń ją weźmie

Miłość tak słodka jest jak czereśnie

Jeszcze teraz we mnie coś siedzi

Dlatego chciałbym z nią się

znów zmierzyć

Spotkać ja i zwyciężyć

Na ostatniej najważniejszej stronie

Niekoniecznie zawsze musi być koniec

Zostań tam tylko dla mnie[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://demono.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu De Mono [odczyt: 27.12.2013].