Miłość jest jak deszcz

Zgłoszenie do artykułu: Miłość jest jak deszcz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Drogą na szczyt

Drogą na dno

Idziemy w skwarze słońc

Serce się nuży

W wiecznej podroży

Pod prąd, wciąż pod prąd

Daje nam czas

Bierze nam czas

Okruchy złotych łez

Serca kochane

Serca niechciane

l śmiech, gorzki śmiech

A miłość jest jak deszcz

Jak wiatr, jak deszcz

Zmywa z oczu kurz l ból i gniew

Miłość jest jak deszcz

Jak deszcz, jak wiatr

Słowa jak chleb

Słowa jak grzech

Nie dają odejść stąd

O coś walczymy Za czymś tęsknimy

Co dzień, co noc

Niechciani wciąż

Nieznani wciąż

Szukamy własnych praw

Z miejsca na miejsce

Leniwe szczęście

Nas gna, wciąż nas gna[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.ostrowska.pl/
Oficjalna strona internetowa Małgorzaty Ostrowskiej [odczyt: 23.04.2014].