Zgłoszenie do artykułu: Mój świat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Kiedy w piątek słońce świeci

serce mi do góry wzlata

że w sobotę wezmę plecak

w podróż do mojego świata.

Bo ja mam tylko jeden świat

Słońce, góry, pola, wiatr

i nic mnie więcej nie obchodzi

bom turystą się urodził.

Dla mnie w mieście jest za ciasno

wśród pojazdów, kurzu, spalin

Ja w zieloną jadę ciszę

w ścieżki pełne słodkich malin.

I myślę leżąc pośród kwiatów

lub jęczmienia złotym łanie

czy przypadkiem za pół wieku

coś z tym światem się nie stanie.

Chciałbym aby ten mój świat

przetrwał jeszcze z tysiąc lat

I aby mogły nasze dzieci

z tego świata też się cieszyć.[1]

Wariant 2

Strzałka

Kiedy w piątek słońce świeci,

serce mi do góry wzlata,

że w sobotę wezmę plecak

w podróż do mojego świata.

Bo ja mam tylko jeden świat,

słońce, góry, pola, wiatr.

I nic mnie więcej nie obchodzi,

bom turystą się urodził.

Dla mnie w mieście jest za ciasno

wśród pojazdów, kurzu, spalin,

ja w zieloną jadę ciszę,

w ścieżki pełne słodkich malin.

Bo ja mam...

Myślę, leżąc pośród kwiatów,

czy w jęczmienia żółtym łanie,

czy przypadkiem za pół wieku

coś z tym światem się nie stanie.

Bo ja mam...

Chciałbym, żeby ten mój świat

przetrwał jeszcze tysiąc lat,

żeby mogły nasze dzieci

z tego świata też się cieszyć.[2]

Bibliografia