Moja nienawiść, moja depresja

Zgłoszenie do artykułu: Moja nienawiść, moja depresja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jakże straszny jest poniedziałek

we wrogim mieście martwych ścian

jakże smutne są niedziele

w pokoju szarym jak ja

i te twarze blade śmiercią

i te oczy ślepe złe

powielane w nieskończoność

które nienawidzą mnie

to miasto pożera mózg

to miasto zatruwa mnie

to miasto to żywy trup

to miasto pulsuje złem

moja klatka jest otwarta

moje nogi nie są skute

tylko dusza niewolnika

jest strażnikiem do drzwi kluczem

liczę nieszczęść dni ponure

płaczę sercem oczy suche

szyję swą otulam sznurem

i chcę krzyczeć uszy głuche

to miasto pożera mózg

to miasto zatruwa mnie

to miasto to żywy trup

to miasto pulsuje złem.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].