Moje Bieszczady

Zgłoszenie do artykułu: Moje Bieszczady

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Góry aż do nieba

i zieleni krzyk

polna droga pośród kwiatów

i złamany krzyż

strumień skryty w mroku

i zdziczały sad

stara cerkiew pod modrzewiem

i pęknięty dzwon

zarośnięty cmentarz

na nim dzikie bzy

ile łez i ile krzywdy

ile ludzkiej krwi

księżyc nad Otrytem

niebo pełne gwiazd

tańczą szare Popielice

San usypia nas

to właśnie są

to właśnie moje Bieszczady

zarośnięte olchą

pola dawnej wsi

kto je orał kto je zasiał

nie pamięta nikt

skrzypią martwe świerki

to drewniany płacz

świat się kończy w Sokolnikach

dalej tylko las

druty na granicy

dzielą nacje dwie

dzieli ściana nienawiści

i przeraża mnie

San jest taki płytki

gdzie Beniowej brzeg

dzieli ludzi dzieli myśli

straszny jego gniew.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].