Moje Bieszczady II

Zgłoszenie do artykułu: Moje Bieszczady II

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Noc umarła – nastał dzień

słońce nad połoniną

ginie mgła – odsłania świat

a las czerwienią spłynął

cichy potok – budzi się

orzeł straż swą zaczyna

taka cisza – taniec barw

nad uśpioną doliną

dlaczego są takie piękne

dlaczego tak złe dla ludzi

dlaczego moje Bieszczady

tak kocham i nienawidzę

znów bez forsy – żadnych szans

z taką myślą się budzę

nie ma pracy – przyszłości też

na tym smutnym odludziu

znów na krechę będziemy pić

by zapomnieć o jutrze

potem rano potworny kac

i przepita twarz w lustrze

dlaczego są takie piękne

dlaczego tak złe dla ludzi

dlaczego moje Bieszczady

tak kocham i nienawidzę

moje góry a w nich mój dom

moje miejsce wśród ludzi

nie chcę nigdy porzucać go

nie chcę go nienawidzić

muszę zabić miłość mą

do tej ziemi okrutnej

muszę uciec daleko stąd

przed szaleństwem i smutkiem

dlaczego są takie piękne

dlaczego tak złe dla ludzi

dlaczego moje Bieszczady

tak kocham i nienawidzę

dlaczego ta ślepa miłość

stała się z czasem szaleństwem

dlaczego moje Bieszczady

są mym największym przekleństwem.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].