Zgłoszenie do artykułu: Możesz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W twoich rękach cały świat i jest jak chcesz

Czemu więc przed swoim „być” ukrywasz się

Możesz iść możesz stać

Możesz dawać możesz brać

Możesz słuchać możesz brzmieć

Możesz nie chcieć możesz chcieć

Wszystko kiedyś skończy się

Pewności brak

Co się stanie jedno wiedz!–

Twój nadszedł czas

Możesz iść możesz stać...

Możesz strzelać możesz kraść

Lub też ofiarą sam się stać

Możesz gardzić możesz kpić

Lub kochać i kochanym być[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://edytabartosiewicz.net/
Oficjalna strona internetowa Edyty Bartosiewicz [odczyt: 01.11.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 01.11.2015].