Na co cię stać?

Zgłoszenie do artykułu: Na co cię stać?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Znów dzisiaj jesteś smutny, zżera cię strach

Ktoś ci kazał być innym

Choć masz już tak wiele lat, tak wiele lat

Hej, nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle

Już nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle

Pokaż wreszcie co potrafisz, na co cię stać

Nie bądź taki przestraszony

Bo dla ciebie jest ten popieprzony świat!

Hej, nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle

Już nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle

Przecież po to właśnie żyjesz,

by coś z tego życia mieć

I nie po to się uczyłeś

Aby tylko jeść i jeść i jeść...

Hej, nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle

Już nie przejmuj się

Nie tylko tobie jest źle.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.tsa.vdm.nazwa.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 11.05.2014].