Na stopniach Twego upadamy tronu

Zgłoszenie do artykułu: Na stopniach Twego upadamy tronu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

INTROIT

Na stopniach Twego upadamy tronu,

Potężny Sabaot wiekuisty Boże.

Jakaż ofiara milszą Ci być może

Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu?

GLORIA

Tobie cześć, Tobie chwała, wiekuisty Boże

Coś stworzył wszystkie rzeczy i rządzisz wszystkiemi.

Odwróć od nas, co pokój duszy mieszać może,

I spraw niech pokój zakwitnie na ziemi.

EWANGELIA

Powstańcie ludy na głos niebios Pana!

Niech ziemia cała milczenie zachowa!

Oto Bóg żywy przez usta kapłana,

Odwiecznej prawdy głosić będzie słowa.

CREDO

Wierzę w Boga jednego, Stwórcę nieba ziemi,

Wszystkich oku widomych i tajnych istności;

I w Syna, zrodzonego przed wieki wszystkiemi,

Jezusa, Boga z Boga i światło z światłości.

OFFERTORIUM

U stóp świętych ołtarzów Twych upokorzeni,

Ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina,

Który się wkrótce słowy kapłana zamieni

w prawdziwą Krew! Ciało Boga, Twego Syna.

SANCTUS

Święty! Święty! Święty!

Władca zastępów, Pan Bóg niepojęty!

Pełne jest niebo, pełen jest świat cały

Jego potęgi i chwały.

Zabrzmijcie góry i morskie odmęty;

A wy narody, jednozgodnem pieniem

Śpiewajcie wiecznie: „Święty! Święty! Święty!”

BENEDICTUS

Oto Bóg z nieba usty kapłańskiemi

Sprowadzon do nas!

Niech zabrzmi hymn nowy.

Mówmy z dziatkami Jeruzolimskiemi:

„Hosanna Tobie Synu Dawidowy!

Hosanna Tobie Synu Dawidowy!”

AGNUS DEI

Padajcie ludy, uniżcie się trony!

Przed śmiertelników okiem utajony

Pod postaciami wina i chleba,

Bóg zstąpił z nieba!

Bóg zstąpił z nieba!

ITE MISSA EST

Błogosław, Boże, Twojemu ludowi!

Przyjm tę ofiarę czci i dziękczynienia.

Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi

I utoruje drogę do zbawienia.[1]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.