Na straży Bałtyku

Zgłoszenie do artykułu: Na straży Bałtyku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na straży polskiego wybrzeża,

na straży słonych wód

nie zbraknie naszego harcerza,

wciąż czuwa u kraju wrót.

Od morza my wiatrem pojeni,

a słońce na brąz pali twarz,

my, młodzi żeglarze szaleni,

czuwamy, by Gdańsk był nasz.

Niech silniej się splotą ramiona,

tak dobrze iść pod wiatr,

przed nami jest przestrzeń wyśniona,

przed nami jest wielki świat.

Od morza...

Pieśń Morskiej Chorągwi Harcerzy

bałtycki wicher gra,

a Polska u swoich wybrzeży

huf dzielnych obrońców ma.

Od morza...[1]

Bibliografia