Nad światem cicha noc

Zgłoszenie do artykułu: Nad światem cicha noc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Bat nad zgiętym grzbietem zawisł.

Fala się złamała wpół.

Ponad ziemią nagle ucichł wiatr,

Uścisnął człowiek dziś człowieka dłoń.

To zabłysła pierwsza gwiazda,

To pokoju wybił dzwon.

Niech się głosy łączą w jedną pieśń,

Tak łatwo objąć świat łańcuchem rąk.

Nad światem cicha noc,

Niebo pełne gwiazd.

Nad światem noc,

Nad nami noc...

Gdy nowiny dobrej gwiazda

Ponad Ziemię wznosi się,

Przebacz bratu swemu, porzuć gniew!

Niech wreszcie stanie się pokoju świat!

Nad światem cicha noc,

Niebo pełne gwiazd.

Nad światem noc,

Nad nami noc...

Czas, aby w jeden krąg

Dłonie złączyć, czas!

Niech pokój trwa!

Niech pokój trwa![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/.
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 26.05.2015].