Najostatni wiersz

Zgłoszenie do artykułu: Najostatni wiersz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

A kiedy już wszystko jest powiedziane,

co nam zostanie?

A wszystkie pytania już były zadane,

i odpowiedzi na nie.

I jeśli wszelki świata dotyk jak trop po deszczu

zamazany.

A harde spojrzenia od wrażeń miękkie

i wzrok rozbiegany.

A przestrzeń każda do wypełnienia jeśli

już jest zajęta

Wszystkie wspomnienia do pamiętania

już się spamięta.

I białe karty w już pełnych dłoniach

pismem pomięte

A dróg bezkresu kres się wyłoni

prosty, bez skrętu.

Wszystko się spełni, wszystko wydarzy, ziści i stanie.

Jeśli kres drogi, gdzie jej początek, dokąd iść dalej?

Wszystko się spełni, wszystko wydarzy, ziści i stanie.

Jeśli kres drogi, gdzie jej początek, dokąd iść dalej?

Wszystko się spełni, wszystko wydarzy, ziści i stanie.

Jeśli kres drogi, gdzie jej początek, dokąd iść dalej?

Jeśli kres drogi, gdzie jej początek, dokąd iść dalej?[1]

Bibliografia

1. 

Kaczmarek, Sławomir
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka