Narodzenie Chrystusowe

Zgłoszenie do artykułu: Narodzenie Chrystusowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Narodzenie Chrystusowe dopełniło żądania

Patryarchów, których owe, były częste wołania:

Spuśćcie nieba Zbawiciela, dla próśb częstych Izraela,

Ześlijcie Sprawiedliwego, urodź ziemio Zbawcę swego,

Przyszedł poczęty w żywocie Panny Niepokalanej,

W ubogiej ciała prostocie od świata nieuznanej.

I od swoich nieprzyjęty, chociaż Bóg nad świętych, Święty:

Któż się nie zdziwi ze łzami, widząc Boga z bydlętami.

Królewski ród zubożały pałacu nie znajduje,

W stajni kąt i żłóbek mały za pokoje szanuje:

Znać Bóg dumą świata gardzi, kiedy biedę obrał bardziej,

W której służą pastuszkowie, nucą Panu Aniołowie.

Chwała bądź na wysokości Bogu, ludziom na ziemi

Pokój żyjącym w skromności, których czyni świętymi,

Chrystusowe narodzenie, przynoszące im zbawienie,

Podług żądania Proroków, gdy Bóg spuszczony z obłoków.

Niebieskie muzyki brzmijcie Bogu wraz Człowiekowi,

Wszyscy Go mile przyjmijcie, dajcie pokłon Królowi;

Anielskie chóry śpiewajcie, pastuszkowie się zbiegajcie,

Uznajcie majestat w Bóstwie, chociaż Dziecina w ubóstwie.

Na wiek wieków niechaj będzie chwała Bogu naszemu,

Teraz niechaj słynie wszędzie Nowonarodzonemu,

Który się nam w ciele zjawił, ażeby nas wszystkich zbawił,

Niech Mu oraz będą dzięki, przez radosne głosów dźwięki.[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 56.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.