Nasz tato i my

Zgłoszenie do artykułu: Nasz tato i my

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nasz tato wspomina o bitwie na szynach,

o ludziach ze stali, o nocach bez gwiazd.

Pochwalmy go za to, bo dzielny był tato,

tak wielkiej przygody nie przeżył nikt z nas.

Jesteśmy tacy,

jacy jesteśmy.

Pachnie nam wiosną

majowy kwiat.

Patrzymy w gwiazdy,

kochamy pieśni.

Przed nami życie,

przed nami świat.

Nasz tato się gniewa, że w domu nas nie ma,

że nocą lub rano wracamy do chat.

A przecież do rana na trzecich są zmianach

synowie tak często nie wolni od wad.

Jesteśmy tacy...

Nasz tato się boi, że świat na nim stoi,

co będzie, gdy w końcu zabraknie mu sił.

My z ziemi i nieba zrobimy, co trzeba,

bo o to nasz tato za młodu się bił.

Jesteśmy tacy...[1]

Bibliografia