Naszą rzeczą jest

Zgłoszenie do artykułu: Naszą rzeczą jest

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W nieubłaganym rytmie dat,

z tego, co cieszy,

z tego, co boli,

rodzi się naszych młodzieńczych lat

powaga, która nam przystoi.

Naszą rzeczą jest

mądrzej chcieć i więcej,

naszą rzeczą jest

brać to w swoje ręce

naszą rzeczą jest

swoim czasom sprostać,

bo nasza to rzecz –

Polska.

Po najdalszy kres

nadszedł czas iść nam,

naszą rzeczą jest

Ojczyzna, Ojczyzna, Ojczyzna.

Naszą rzeczą jest Ojczyzna.

Na próbę życia wystawia nas

sędzia historii – dzień powszedni,

trzeba tak przeżyć nam swój czas,

by wiedzieć – myśmy nie zawiedli.

Naszą rzeczą jest...[1]

Bibliografia