Zgłoszenie do artykułu: Nasze pieśni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Niechże lecą nasze pieśni,

niech lecą daleko.

Niech ich nutę wietrzyk pieści,

nie ginie ich echo.

/Hejże ha, hej ha, ha.

Hejże ha, ha, ha, ha, ha, ha./bis

Szumi wietrzyk po dąbrowie,

szumi wśród leszczyny.

Lecą pieśni ukochane

harcerskiej drużyny.

Hejże ha...

Płonie watra, lśni się, błyska

pośród nocnych cieni,

lecą pieśni od ogniska,

lecą od płomieni.

Hejże ha...

Hej, niech pieśni nasze proste

niby polny kwiat,

zawsze krasne i radosne

niechaj stroją świat.

Hejże ha...[1]

Bibliografia