Nasze pokolenie

Zgłoszenie do artykułu: Nasze pokolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nisko schyleni

nad książkami

nie chcemy słuchać wróżb!

Tu, na tej ziemi

ten jest z nami,

kto idzie w poprzek burz!

To właśnie my, to właśnie my

wchodzimy w życia nurt

i przyszłe dni, to nasze dni

bez cienia i bez chmur!

To właśnie my, las młodych rąk,

rośniemy co dzień wzwyż!

To właśnie my, gdzie słońca krąg,

szukamy ścieżek swych!

Nic nas w drodze nie zatrzyma,

u nas „jutro” zwie się „dziś”!

Cel swój mamy przed oczyma,

choć czasami trudno iść.

To właśnie my, ten serca rytm,

choć czasem brak już tchu!

To właśnie my, prócz nas już nikt,

będziemy żyli tu!

Życie wybiera

sobie każdy

i wie, gdzie będzie szedł!

Kto bohaterem –

ten ku gwiazdom

poleci może wnet!

To właśnie my...[1]

Bibliografia