Zgłoszenie do artykułu: Nasze słowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nasze słowa znaczą to, co znaczą

krzyk to krzyk, a jeden to jeden

metafory zostawiamy tłumaczom

co z jednego słowa zrobią siedem

socjologów spuszczamy do szamba

psychologów spłukujemy wodą

analizy zostawiamy policji

a dziennikarze niech się modlą

nasze słowa to tylko tyle

ile w duszy jest bólu i radości

nienawiść mamy dla wrogów

a dla swoich iluzje wolności

nie dopatruj się tego, czego nie ma

kiedy stres zamieniasz na chaos

jeśli pęka butelka po winie

to oznacza, że wina było mało

drugie dno to twoja obsesja

chcesz, by inni za ciebie myśleli

własnej prawdy poszukaj w sobie

obcą drogą nigdy nie idź.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 16.12.2015].