Naszemu wojsku miłość i cześć

Zgłoszenie do artykułu: Naszemu wojsku miłość i cześć

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Skrzydłami samolotów, lufami karabinów

i ostrzem swych bagnetów znaczyli Polski ślad.

Na lądzie i na morzu, na podniebnym przestworzu

zmieniali bieg historii o nowy walcząc ład.

I jeśli czasem spotkasz żołnierza,

prześlij mu uśmiech, wart tego jest,

bo strzeże Polski od gór do morza,

naszemu wojsku miłość i cześć!

Za każdą grudkę ziemi, za pola i za lasy,

za góry i doliny wiódł ich do boju gniew.

I za Biało-Czerwoną ojczyznę ukochaną .

na wszystkich frontach świata przelali swoją krew!

I jeśli czasem...

Z dalekiej, bratniej ziemi, z Lenino do Berlina

przez Polskę umęczoną zwycięski przeszli szlak.

I mieczem wyrąbali dla tej, co nie zginęła,

szacunek wśród narodów i dziś ją wielbi świat!

I jeśli czasem...

A kiedy po dniach walki ojczyzny nowej zręby

budować trzeba było, nie szczędząc własnych sił,

to oni karabiny na pługi zamienili,

rzucili ziarno w glebę, by każdy godnie żył!

I dla ojczyzny Biało-Czerwonej

oddali życie i pracy treść,

dziś strzegą Polski od gór do morza,

naszemu wojsku – miłość i cześć![1]

Bibliografia