Nauczmy się na pamięć tego kraju

Zgłoszenie do artykułu: Nauczmy się na pamięć tego kraju

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jeżeli tutaj domu próg,

jeżeli serce stąd pochodzi,

na miedzach śpi czerwony głóg,

a chleb powszedni tu się rodzi.

Jeżeli źródła biją stąd,

by dać początek modrej Wiśle,

i jeśli tu – najbliższy ląd,

o którym zawsze będziesz myśleć...

Nauczmy się na pamięć tego kraju

litera po literze, dzień po dniu.

Co oczy po horyzont ogarniają,

co zdarzyć się nam może tylko tu –

w złocistym lipcu czy zielonym maju,

od wschodu słońca, aż po nocy cień.

Nauczmy się na pamięć tego kraju,

jednego w całym świecie

jak własny dzień...

Jeżeli tutaj wszystko z nas:

współczesność dnia, historii pamięć,

gdy zegar liczy wspólny czas,

z którego po nas coś zostanie.

Gdy tu początek nasz i kres

i naszych prac końcowy dyplom,

radości garść i kropla łez,

kwiaty, co kwitły lub zakwitną...

Nauczmy się na pamięć...[1]

Bibliografia