Nie deptać stokrotek

Zgłoszenie do artykułu: Nie deptać stokrotek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Idziemy w tym marszu

wciąż naprzód i naprzód,

a tutaj stokrotka pod płotem.

Ostrożnie, kochani,

nie włazić butami,

uwaga, nie deptać stokrotek!

Nie deptać stokrotek po drodze,

bo chociaż stokrotka niewielka,

to w każdej jest nuta piosenki

i w każdej poezji kropelka.

I człowiek się robi bogatszy

przez taki maleńki kwiatuszek.

dlatego rzucamy dziś hasło:

Nie deptać stokrotek i wzruszeń, i wzruszeń!

Stokrotka jest mała,

stokrotka nieśmiała,

musimy stokrotkom pomagać.

Niech cieszą się słońcem,

niech kwitną na łące,

nie deptać stokrotek, uwaga!

Nie deptać stokrotek...

Nie wolno zapomnieć,

to ważne ogromnie,

to serce dyktuje ten protest.

Na wielkim afiszu

stokrotkę narysuj.

Uwaga! Nie deptać stokrotek!

Nie deptać stokrotek...[1]

Bibliografia