Zgłoszenie do artykułu: Nie kwękać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To było pod Krakowem,

na polach wsi Mogiła,

gdy w błocie i spiekocie

stalownia się rodziła.

Na deskach pakamery

niewprawna czyjaś ręka

skreśliła dumnie hasło:

„Chłopaki! Nie kwękać!”.

A padał deszcz kąśliwy

i błocka było tyle,

że ciągnik ledwie brodził

po dawnej wsi Mogile.

Choć w butach chlupie błoto,

a ręce niby w sękach,

robota jest robotą:

„Chłopaki! Nie kwękać!”.

Powiecie: „Stare dzieje,

czy warto je wspominać?

Dziś lepiej sobie radzą

i człowiek, i maszyna”.

A mnie się przecież zdaje,

że warto zapamiętać

skreślone kredą słowa:

„Chłopaki! Nie kwękać!”

I w całym naszym kraju

do dzisiaj się pamięta

zuchwałe zawołanie:

„Chłopaki! Nie kwękać!”[1]

Bibliografia