Zgłoszenie do artykułu: Nie, nie, nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Połóż pistolet na stół

i uprzedzenia wyrzuć w kąt

na całym świecie są faszyści

którzy nienawidzą innych rąk

nie nie nie

nie wszystkich możesz zabić

to niemożliwe uwierz mi

nie nie nie

za dużo możesz stracić

bo takie krótkie są nasze dni

tylko nie mów tego mi

nigdy nie mów tego mi

tylko nie mów tego że

nienawidzisz

tylko nie mów tego mi

nigdy nie mów tego mi

tylko nie mów tego że

nienawidzisz mnie

więc pomyśl o tym co cię boli

o wszystkich wojnach które znasz

to najtrudniejsze zawsze jest

powiedzieć nie gdy mówią tak

nie nie nie

bądź pozytywnym wojownikiem

kiedy na ringu zostajesz sam

tak tak tak

za dużo dzieci nie ma już

swoich tatusiów i swoich mam

tylko nie mów tego mi

nigdy nie mów tego mi

tylko nie mów tego że

nienawidzisz

tylko nie mów tego mi

nigdy nie mów tego mi

tylko nie mów tego że

nienawidzisz mnie.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.t-love.art.pl/.
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 03.02.2014].