Nie po to Bóg...

Zgłoszenie do artykułu: Nie po to Bóg...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie po to Bóg nam Polskę wrócił,

Nie po to moc i blask jej dał,

By robak ją anarchii stoczył,

Opętał kainowy szał.

Nie po to Polak bronił wiary,

Wiekowy toczył z wrogiem bój,

By bezbożnicze nam sztandary

Święciły w Polsce triumf swój.

Nie po to w Polsce ojców dłonią

Tysiące świątyń pełni straż,

By nam pacierza zabroniono,

Wydarto wiary skarbiec nasz.

Nie po to ojce pracowali,

Nie po to płynął dziadów pot,

By ojcowiznę nam zabrali

Ci, co strwonili własny trud.

By czarta naszli nas służalcy,

By dłoń im dał zaprzańców huf,

Nie puścim miecza z naszych palcy,

Aż boską będzie Polska znów![1]

Bibliografia