Nie zostało nam już nic

Zgłoszenie do artykułu: Nie zostało nam już nic

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie zostało nam już nic

Autor słów:

Sobczak, Andrzej

Kosmala, Andrzej

Autor muzyki:

Sokołowski, Sławomir

Wykonania poza albumami:

Kosmala, Andrzej

Sokołowski, Sławomir

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=341
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 26.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki oraz drugiego autora słów utworu.

2. 

https://online.zaiks.org.pl/utwory-muzyczne/74073
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 26.01.2017].