Niebo z moich stron

Zgłoszenie do artykułu: Niebo z moich stron

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jest w oczach Twych

Kolor nieba z moich stron.

Jest uśmiech dnia,

Cienie liści, które drżą.

Jest w głosie Twym

Echo naszych słów sprzed lat,

Są szepty traw,

Które giął letni wiatr.

Więc zabierz mnie do tamtych miejsc,

Gdzie pędził czas w rytm naszych serc,

A każdą z chwil chciał oddać nam,

Tę dla mnie, dla Ciebie, tę dla mnie, dla

Ciebie.

Więc zabierz mnie pod tamten dach,

Gdzie pachnie chleb, gdzie cisza gra,

A każda z nut brzmi tylko nam,

Ta dla mnie, dla Ciebie, ta dla mnie, dla

Ciebie, nam.

Jest w dłoni mej

Miejsce na Twą małą dłoń.

Jak zamknąć mam

Nasze życie w klatce rąk?

Jest w myślach mych

Miejsce wspomnień, które znasz,

Bo często tak

Gościsz w nim, często tak.

Więc zabierz mnie do tamtych miejsc,

Gdzie pędził czas w rytm naszych serc,

A każdą z chwil chciał oddać nam,

Tę dla mnie, dla Ciebie, tę dla mnie, dla

Ciebie ...

Więc zabierz mnie pod tamten dach,

Gdzie pachnie chleb, gdzie cisza gra,

A każda z nut brzmi tylko nam,

Ta dla mnie, dla Ciebie, ta dla mnie, dla

Ciebie, nam.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 26.05.2015].