Niejeden ma kolor morze

Zgłoszenie do artykułu: Niejeden ma kolor morze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już cumy rzucone. Ahoj!

Sygnały trzepocą i lśnią...

Niejeden, dziewczyno,

ma kolor, dziewczyno,

to morze, gdy patrzysz się stąd...

Spójrz: błękit munduru i czerń,

a fala dziobowa jak biel,

pian biały proporczyk,

co błyska, gdy z portu prowadzą,

gdy żegna się ląd.

Niejeden, dziewczyno,

ma kolor, dziewczyno,

to morze, gdy widzisz je stąd...

Z bosmanem spotyka się wiatr

nad różą kompasu i gwiazd...

Kwiatami żegnani

i wiatrów różami

witani, idziemy w rejs nasz.

Z tych kwiatów, z koloru stu róż

jest ogród pogody i burz.

A morze, to atłas

pogiętych od światła

zwierciadeł, co mienią się drżąc...

Niejeden, dziewczyno,

ma kolor, dziewczyno,

to morze, co widzisz je stąd...

Lecz może się zdarzyć, że raz

nie wrócą okręty do baz...

Krwawymi kwiatami

zakwita czasami

to morze, co patrzy ci w twarz.

Lecz nawet noc czarna jak śmierć

błękitne źrenice ma twe...

Toń mórz jest niebieska,

bo zawsze ktoś czeka

i tęskniąc wybiega na strąd.

Niejeden, dziewczyno,

ma kolor, dziewczyno,

to morze, gdy widzisz je stąd...[1]