Niewolnicze tango

Zgłoszenie do artykułu: Niewolnicze tango

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Bywały tanga, fokstroty, kankany,

Śpiewane pośród rozbawionych par,

A słowa były tęskne, zakochane,

Które wzbudziły w nich miłosny żar.

Lecz dzisiaj jest wojna, pieśni nikt nie tworzy,

To zmarnowanie naszych młodych lat.

Dziś piosenkę nową z podniesioną głową

Zaśpiewaj, bracie, zza więziennych krat.

Niewolnicze tango wspomni ci cierpienia,

Niewolnicze tango mrocznego więzienia,

Stalowe bagnety i wachmanów twarze.

Wolność ciebie wzywa, o wolności marzę.

Aż przyjdzie chwila, gdy kajdany zerwiesz,

I wtedy poczujesz wiew ojczystych pól,

Usta twe zanucą niewolnicze tango

I wtedy powrócą nasze dawne dni.

Niewolnicze tango...

Murzyn niech weźmie swoje ukulele,

Na saksofonie zagra Czech i Belg,

Anglik i Francuz niech zanucą trele

I tak powstanie jazz-bandowy zgiełk.

Polak szpicrutę weźmie w swoje ręce

I do powstania da nam wszystkim znak,

I tak się złączą melodią płaczącą

Narody, którym wolności dziś brak.

Niewolnicze tango...[1]

Wariant 2

Strzałka

Teraz jest wojna, piosenek się nie śpiewa,

Choć serce krwawi, a dusza pragnie żyć,

Piosenkę nową z podniesioną głową,

Zaśpiewaj bracie w oświęcimski czas.

Niewolnicze tango budzi w nas wspomnienia,

Niewolnicze tango, trzeci rok siedzenia.

Stalowe bagnety i strażników twarze,

Do wolności wzywam, o wolności marzę.

Murzyn niech weźmie swoje ukulele,

Na saksofonie niech zagra Czech lub Belg,

Rosja i Anglia niech zabrzmią w trele

Polakom, którym wolności brak.

Polak batutę weźmie w swoje ręce,

Do rozpoczęcia da nam wszystkim znak.

I tę melodię, melodię płaczącą,

Zaśpiewaj bracie za niemiecki cios.

Niewolnicze tango...[2]

Bibliografia