Zgłoszenie do artykułu: Nikifor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na wyblakłym papierze

malowane anioły,

święci pańscy w pokłonach

pochylają swe głowy.

Długie, wąskie uliczki

giną gdzieś w perspektywie.

a na niebie, jak z waty,

chmury płyną leniwie.

W dali góry, a na nich

las zielony, majowy,

kościół z wieżą wysoką,

rozdzwoniły się dzwony.

Dzwony dzwonią i dzwonią,

śpiew ich płynie daleko,

cichnie w wąskich uliczkach

i zamiera nad rzeką.

Na papierze anioły

śpią w przydrożnych kapliczkach,

przy nich kwiaty i kwiatki

w kolorowych doniczkach.

Słońce świeci wysoko,

odpoczywa na piasku,

kolorowe, jak piłka,

na dziecinnym obrazku.

W dali góry, a na nich...[2], [3]

Bibliografia