Nim wstanie dzień

Zgłoszenie do artykułu: Nim wstanie dzień

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nim wstanie dzień

Autor słów:

Osiecka, Agnieszka

Autor muzyki:

Komeda, Krzysztof

Wykonania poza albumami:

Fetting, Edmund

Informacje

Utwór pochodzi z filmu Edwarda Skórzewskiego i Jerzego Hoffmana Prawo i pięść (na podstawie powieści Jerzego Hena).

Tekst utworu nasycony jest odwołaniami do ziemi. Zbiorowy podmiot liryczny to ludzie odbudowujący porządek swojego świata zburzony przez Wojnę. Owo – projektowane w niedookreśloną przyszłość (za dzień, za dwa…) – odtworzenie lub też zbudowanie na nowo ładu ma się odbywać zarówno wewnątrz jednostek, jak i przy udziale pozaludzkich „aktorów”, okoliczności, sił; świeży kwiat ma zastąpić spalony las i poczerniały głóg, ziemia (jeszcze ciężka od krwi) – wydać nowy łan zboża, z którego wkrótce chleby upieką się w piecach. Wszystkiego (Słońce przytuli nas do swych rąk), co zdolne odegnać noc i ustanowić świt. Ślad wojny zaś zabliźni się ostatecznie wraz z narodzinami nowego pokolenia, któremu niezrozumiałą i śmieszną wyda się trauma ich ojców wyniesiona z pory burz. Ten sposób opisu i ulepiona dla niego zmyślnie ilustracja muzyczna sprawiają, że o bohaterach piosenki myśli się jak o oswajających zachodnie krańce Ziemi amerykańskich pionierach („po westernowsku”), nie zapominając jednak, że są oni wschodnioeuropejskimi przesiedleńcami w trybach historii („po radziecku”).

Utwór doczekał się wielu różnorodnych estetycznie i koncepcyjnie wykonawczych interpretacji. Wśród interesujących wykonań wartych uwagi są:

– zespoł Raz, Dwa, Trzy podczas koncertu w 2002 r. Czy te oczy mogą kłamać? interpretacja wokalisty Adama Nowaka sugerująca brak wiary podmiotu lirycznego w faktyczne „nastanie świtu”;

Stanisław Sojka podczas koncertu w 2012 r. Solidarity of Arts śpiew tylko przy wtórze kontrabasu, to hołd dla Krzysztofa Komedy;

– instrumentalne dzieło Leszka Możdżera The law and the fist stanowi reinterpretacje głównego tematu muzycznego utworu;

– gitarowe wariacje oparte na motywie utworu w wykonaniu Artura Lesickiego i Marka Napiórkowskiego na płycie Celuloid[3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://nosowska.pl/
Oficjalna strona internetowa Katarzyny Nosowskiej [odczyt: 15.08.2016].

3. 

http://magazynkontakt.pl/nim-wstanie-dzien-historia-jednej-piosenki.html
Andrzej Dębowski „Nim wstanie dzień” – historia jednej piosenki [odczyt: 30.04.2018].