Zgłoszenie do artykułu: Niż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie pytaj mnie, ja naprawdę nie wiem

Skąd się wzięliśmy na tej tak umęczonej planecie.

Może być tak lub może być siak albo całkiem na opak.

A przeczucia chybia o całą wieczność.

Zapytaj mnie,zapytaj mnie jaki mamy dzisiaj dzień lub która jest godzina.

Nie pytaj mnie ja naprawdę nie wiem

Co się wydarzy gdy przyjdzie nam zamknąć powieki na wieki.

Może być tak lub może być siak albo całkiem na opak

A przeczucia chybia o całą wieczność.

Zapytaj mnie jaki mamy dzisiaj dzień lub która jest godzina...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://nosowska.pl/
Oficjalna strona internetowa Katarzyny Nosowskiej [odczyt: 14.08.2016].