Noc obok ciebie

Zgłoszenie do artykułu: Noc obok ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Znów długa noc, znów iskry gwiazd,

sen nie chce przyjść, widzę twoją twarz –

śnisz obok mnie, spokojny oddech twój

tak blisko mojej skroni,

tuż obok mnie wymyka mi się z rąk

ciepło twoich dłoni.

Noc pochłania każdy dźwięk jak szept,

szept, co nagle staje się jak dotyk –

czas przepływa obok mnie

nie mogąc zbliżyć nas,

odmierza zbędny rytm

światłami bladych gwiazd.

Wciąż wolno nam przed siebie iść,

zatrzymać noc, wspomnieniem być –

śnisz obok mnie i tylko oddech twój

tak blisko mojej skroni,

czy może wiatr jak nieproszony gość

o szyby dzisiaj dzwoni.

Noc pochłania każdy dźwięk...[1]

Bibliografia