Zgłoszenie do artykułu: Nocne kroki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Obudziłem się o północy

mimo strachu otworzyłem oczy

mimo lęku podniosłem głowę

chciałem uciec, ale nie mogłem

na tle okna zobaczyłem postać

w prawej ręce coś ostrego niosła

wokół głowy jasna aureola

metalowy blask to chyba zbroja

co to, kto to

czy to sen czy jawa

czy to moja chora wyobraźnia

strach me serce ściskał oszalałe

w moim mózgu zapanował zamęt

chciałem uciec, lecz bezwład mnie spętał

a tu zbliża się straszliwa ręka

chciałem krzyczeć coś ścisnęło krtań

jak uwolnić się z tej matni mam

nagle światło rozpędziło cienie

to nie horror to tylko sumienie

co to, kto to

czy to sen czy jawa

czy to moja chora wyobraźnia.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].