Zgłoszenie do artykułu: Nocne uciechy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Przez palce cieknie smętne życie

Jak smoła płynie dzień za dniem

Gdy nocy brudną twarz ujrzycie

Niech każdy wyprostuje grzbiet

A dziwka nocka mało wiele

Podkasa kieckę wypchnie brzuch

I żądzą ciągnie cię w burdele

Gdzie brudnych szmatek podły gust

Kochanku żyj, żyj

Używaj lat

Gdyś młody jest, jest

Bo przyjdzie czas

Że pośród łez, jak stary dziad

Powleczesz się przez pusty świat

A gdy w miłości se dogodzisz

Kiedy w zalotów wpadniesz szał

Sam nie wiesz kiedy spłodzisz

Potomka za rok będziesz miał

I powiedz człeku z tobą krucho

Dziewczyna przyjdzie pod twój dom

Gdy wypnie swe nadęte brzucho

Kościelny ślubny zabrzmi dzwon

Kochanku żyj, żyj

Używaj lat

Gdyś młody jest, jest

Bo przyjdzie czas

Że pośród łez, jak stary dziad

Powleczesz się przez pusty świat[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.bigcyc.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Big Cyc [odczyt: 27.11.2015].