Zgłoszenie do artykułu: Nocny sabat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdzieś dogasa cicho dzień, sen ogarnia ludzi już

Czarownice knują coś, dzieci jeszcze nie wiedzą nic

Gdzieś szalony sabat trwa w imię szczytnych ideałów

Świat okrywa lepka mgła różnych kłamstw i komunałów

Dzieci znów niegrzeczne są, więc zabrano im zabawki

Czarownice cieszą się, wymyślają nowe bajki

Czarownice bezwstydnice, każą dzieciom wcześnie spać

Przekopują piaskownice, w piłkę też nie wolno grać

Dzieci nie są takie głupie, sabat już nie straszny im

Trochę sobie popłakały, na podwórku robią szum

Dzieci nie da się oszukać, czarownice boją się

Co ma pływać nie utonie, czarownice znikną gdzieś...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.tsa.vdm.nazwa.pl/.
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 23.05.2014].