Noworoczna piosenka

Zgłoszenie do artykułu: Noworoczna piosenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy w noc zegar nasz

uroczyście północ bił,

bił, bił, bił,

Stary Rok ze swoją brodą

w śnieżny się zamienił pył,

pył, pył, pył

Tak tik, tak tik,

tak tik, tak tik,

Stary Rok wśród śniegu znikł,

Stary Rok wśród śniegu znikł,

tak tik, tak tik, tak tik.

Niby nic, niby nic,

a już idzie Nowy Rok,

rok, rok, rok,

gdy się bardzo dobrze wsłuchasz,

to odróżnisz jego krok,

krok, krok, krok.

Tik tuk, tik tuk,

tik tuk, tik tuk,

słychać tupot małych nóg,

słychać tupot małych nóg,

tik tuk, tik tuk, tik tuk.

Każdy rok, każdy rok

idzie zimą, wiosną też,

też, też, też.

Bujnym latem i jesienią

kroczy rano, kroczy w zmierzch,

zmierzch, zmierzch, zmierzch.

Tik tak, tik tak,

tik tak, tik tak,

zawsze kroków słychać takt,

zawsze kroków słychać takt,

tik tak, tik tak, tik tak.

Nowy Rok w każdy dzień

szybciej od nas będzie rósł,

rósł, rósł, rósł.

I na przyszłą mroźną zimę

będzie z niego starzec już,

już, już, już.

Tik tuk, tik tuk,

tik tuk, tik tuk.

Poznasz kroki starych nóg,

poznasz kroki starych nóg,

tik tuk, tik tuk, tik tuk.[1]