O jeden dreszcz

Zgłoszenie do artykułu: O jeden dreszcz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dziś znowu w windzie widziałeś mnie

Nerwów na wodzy nie miałeś, nie

A stałeś tak blisko, tak blisko, tak blisko

O jeden dreszcz

Nocy spokojnej nie wróżę Ci

Znów Cię dopadną wilgotne sny

Tak będzie do rana, do rana, do rana

Zbawi Cię świt

Głodny!

Młody wilk nie jest tak głodny

Jak jesteś Ty

Niebezpiecznie rozpalony

Wdzierasz się w moje sny

Głodny!

To nie jest dobry pomysł

Abyś na wolności był

Z mych ramion sidła zmajstruję Ci

Nim się obejrzysz – już będziesz w nich

Nie wolno bezkarnie, bezkarnie, bezkarnie

Z ogniem się bić

Głodny!

Młody wilk nie jest tak głodny

Jak jesteś Ty

Niebezpiecznie rozpalony

Wdzierasz się w moje sny

Głodny!

To nie jest dobry pomysł

Abyś na wolności był

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.lombard.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Lombard [odczyt: 27.06.2014].