Obozowe organki

Zgłoszenie do artykułu: Obozowe organki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dobrze w swym plecaku mieć

jakąś małą rzecz,

co przypomni wieś rodzinną,

jaśminową w niej dziewczynę –

dobrze taką małą rzecz

w swym plecaku mieć.

Ja organki z sobą mam

gram wieczorem na nich, gram,

obóz cichnie, woda lśni,

ramta tarła parła ti,

ramta tarła parła ti.

Gram, jak grałem wieczorami

dwojgu nam pod jaśminami,

gwiazdy kwitną, ziemia śpi,

coraz ciszej – tarła ti,

coraz słabiej – parła ti,

coraz ciszej – tarła ti.

Kartkę twą dostałem dziś

z prośbą o mój list.

Do pisania niezbyt skory

lubię sobie grać wieczorem –

ta melodia to mój list,

który wyślę dziś.

Ja organki z sobą mam...[1]

Bibliografia